Tuesday, August 9, 2011

Stoop / Schůdky

Christmas present for my father-in-law. His sheds are elevated above the surrounding terrain so he needs to use a wooden stoop. The old one was rotted so I made a new one.

Vánoční dárek pro tchána. Jeho kůlny jsou vyvýšené nad okolním terénem - pro přístup používá dřevěné schůdky. Protože staré schůdky shnily, udělal jsem nové.No comments:

Post a Comment