Wednesday, August 10, 2011

Goldsmith bench - stock prep / Zlatnický stůl - příprava materiálu

This is an entry about making the benchtop.
Tento článek popisuje postup výroby pracovní desky.

We start with plainsawn 8/4 oak boards like this one. I've been air drying these boards outside for about six years.
Začíná se s dubovými fošnami v této podobě. Materiál si na zahradě suším asi šest let.

First, we rip off the uneven "natural" edges:
Nejdřív se nařežou hrany do roviny:

Then we rip/resaw the wide boards into a number of narrow boards of equal thickness:
Pak jsem široké fošny nařezal na hranoly s jednotnou tloušťkou:


Two adjacent sides of each board are jointed on the jointer/planer. The helper board on the fence is necessary because the fence (an extruded aluminum profile) is slightly concave across its width.
Dvě strany ohoblovány do pravého úhlu tímto strojem. Pomocné prkno na ALU pravítku je nutné, protože samotné pravítko (z extrudovaného ALU profilu) je lehce prohnuté.

August 10, 2011  Planing the oak boards
10. sprna   Protahování dubových hranolků

According to my measurements I need 11 boards, each 102cm in length, for the 1st part of the top. I have 8 full-length boards, so I will make another three long boards out of the short pieces.
Potřebuju 11 kusů, každý o délce 102cm. Mám osm kusů v plné délce a pak musím další tři dlouhé kusy vyrobit nastavováním.

I made three partial glue-ups, each consisting of two full-length boards with three short boards "captured" between them.
Vždy jsem "zachytil" tři krátké hranolky mezi dvěma dlouhými. Takto vypadají dílce ve stahovácích:


Then I took the three partial glue-ups and inserted the two remaining boards between them, for a total of 11 boards, to make a panel 48cm wide.
Pak jsem slepil tyto tři dílce s vkládáním zbývajících dvou dlouhých hranolků (celkem 11 hranolků). Tím vznikla spárovka o šířce 48cm.

Tuto spárovku jsem pak nechal ohoblovat z jedné strany u p. Bažanta. Zbývá ji dotvořit do finální podoby.

No comments:

Post a Comment